top of page

ÁSZF – HBJOGA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.hbjoga.com honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott online szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.

 2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.

 3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

 4. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www.hbjoga.com honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 • Szolgáltató neve: Horváth Beatrix e.v.

 • Szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Csarnok utca 4 3/4

 • Szolgáltató telefonszáma: +36 70 548 14 28

 • Szolgáltató e-mail címe: hello@hbjoga.com

 • Nyilvántartási szám: 52230033

 • Adószám: 68772963-1-28

 • Bankszámlaszám: MKB 10103386-77674500-01004009

 

(továbbiakban: Szolgáltató)

 

A MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE (TOVÁBBIAKBAN: SZOLGÁLTATÁS)

 1. Alkalmi jegyek és bérletek jógaórákon való személyes vagy online részvételhez, valamint további jógarendezvényekhez, workshopokhoz.

 

A MEGRENDELÉS MENETE

 1. A regisztráció végrehajtása, a szükséges adatok megadásával.

 2. A kosár használata a termék kosárba helyezésével, a megrendelés összeállítása.

 3. A megrendelés elküldése.

 4. Online bankkártyás fizetés.

 5. A megrendelés visszaigazolása.

 6. Regisztráció

A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon – az adott tanfolyam leírásában – lévő webshop alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

 

WEBSHOP

A webshop a MotiBro Kft. Online, üzleti, ügyviteli menedzsment szoftvere, a számlázást a Billingo.hu programja, míg a bankkártyás fizetést a Barion szolgáltató végzi.

 

MEGRENDELÉS, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére az 1. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót. Havi/éves előfizetés esetén a hozzáférés érvényessége az e-mailes értésítéstől számított 30/365 nap. Különdíj ellenében megtekinthető óratípusok esetében a hozzáférés a megvásárolt videó(k) egyszeri, azonnali megtekintésére érvényes. Ajándékutalvány vásárlása esetén, a Szolgáltató belépési kuponkódot biztosít a Felhasználónak, amely a kuponkód aktiválásának napjától érvényes (halasztott aktiválás).

 

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT ADATOK ELLENŐRZÉSÉRE, ILL AZOK MÓDOSÍTÁSÁRA AZ „ADATOK MÓDOSÍTÁSA” GOMBRA KATTINTVA VAN LEHETŐSÉG.

A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, a tényleges megrendelés előtt is ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása opció)

 

ÁRAK / FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Bejelentkezés” menüpontja alatt, a tanfolyamok leírásán belül található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap ugyanezen menüpontjai alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. A Szolgáltató alanyi ÁFA mentes. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

 2. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedöhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. A Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma; H-EN-I-1064/2013.

 1. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg a Horváth Beatrix EV-tól az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Horváth Beatrix EV által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Esetleges, a Horváth Beatrix EV -hoz intézett automatikus válaszok, (mint például “out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Horváth Beatrix EV-t azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni.

 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK IDŐTARTAMA/ FELMONDÁS LEHETŐSÉGE

 

 

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

 1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót  megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

 2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult. Befizetett összeget a Szolgáltató nem térít vissza.

 2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

 3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.

 4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

 5. Jelen honlap, az ott szereplő írások, képek és videók szerzői jogvédelem alatt állnak. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.

 

bottom of page